Huishoudelijk Reglement

In het huishoudelijk reglement vind je alle rechten en verplichtingen als lid.

Huishoudelijk-reglement-2021.doc