Privacybeleid

Privacyverklaring, d.d. 20-11-18

Dit is de privacyverklaring van T.C. WEERT-OOST, gevestigd op Kaaskampweg 12 te Weert, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer V 176156.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan [email protected]

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Administratie - Voornaam 
- Achternaam 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres 
- Bankgegevens 
- Betaalgegevens 
Uitvoering van de 
overeenkomst
Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst en tot 
2 jaar daarna, daarna 
alleen in de 
financiĆ«le 
administratie voor 7 
jaar.
- Ledenadministratie 
- Penningmeester 
- Secretaris
Versturen digitale 
berichten, waaronder 
nieuwsbrief
- Voornaam 
- Achternaam 
- E-mailadres
Uitvoering van de 
overeenkomst
Zolang als men 
aangemeld is.
- PR Commissie
Versturen digitale 
berichten, waaronder 
nieuwsbrief 
- Voornaam 
- Achternaam 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres  
Toestemming Zolang als de 
toestemming niet is 
ingetrokken.
- Secretaris

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin 
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht om T.C. Weert-Oost te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

T.C. Weert-Oost treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van T.C. Weert-Oost. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. T.C. Weert-Oost raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 

Wijziging van het privacy beleid

T.C. Weert-Oost past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal T.C. Weert-Oost u per e-mail, nieuwsbrief of via de website informeren. 

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke:    Secretaris 
E-mail:                         [email protected]

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Download Privacybeleid

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 495 537 529

TC Weert-Oost

Kaaskampweg 5
6004 RT Weert

KVK-nummer

40176156