Alle relevantie informatie voor onze (toekomstige) leden

In de ledenwijzer vind je alle relevante informatie als (toekomstig) lid. Van aan- en afmelden tot baanreglement, van bardiensten tot contributies, van trainingen tot speeltijden, etc, etc. 

Ledenwijzer Maart 2021 (3).pdf