TCWO Toegangsregels / Huisregels kantine

14 november 2019


Beste leden,

Zoals bekend hebben we sinds begin november een nieuw toegangssysteem bij TC Weert-Oost. Inmiddels zijn van een groot aantal leden de toegangspasjes omgezet naar dit nieuwe systeem. Is jouw pasje nog niet omgezet? Neem dan svp even contact op met de ledenadministratie ([email protected]).

Met het nieuwe systeem hebben we besloten iedereen toegang te geven tot de kantine. Dit vraagt natuurlijk ook voor een zekere verantwoordelijkheid van eenieder, zowel voor wat betreft openen en sluiten, als het beheer van de kantine. In deze email beschrijven we een en ander nogmaals duidelijk. Deze informatie is ook terug te vinden in onze ledenwijzer op de website. Lees dit goed door!

Voor wat betreft het openen en sluiten gelden de volgende wijzigingen ten opzichte van vroeger: 

 1. Kom je bij een gesloten paviljoen dan kun je ervan uitgaan dat het alarm in alle ruimtes is geactiveerd. Als je de buitendeur opent met een geldig pasje (1x doorhalen), gaat de deur van het slot en schakelt het alarm bij de entree/gang/douches automatisch uit. Opmerking: Als je de buitendeur opent met een sleutel activeer je het alarm !! Opmerking: Bij binnenkomst GEEN knopjes bedienen van het alarm-paneeltje !!
 2. Senioren-leden kunnen na het omzetten van hun pasje ook in de kantine. Als je je pasje 1x doorhaalt gaat de kantinedeur open en schakelt het alarm in de kantine uit.
 3. Als je de Cantine wil afsluiten (je weet zeker dat er niemand meer in de kantine aanwezig is), doe je de deur van de Cantine dicht en druk je op het knopje “C” op het alarm-paneeltje. Hierna zal het slot automatisch op de kantinedeur gaan en het alarm in de Cantine worden geactiveerd.
 4. Als je als laatste bent, je hebt gedoucht, de lichten uitgedaan en je wil het paviljoen verlaten en Alles afsluiten en het alarm over Alle ruimtes activeren, druk dan op het knopje “A” op het alarm-paneeltje en verlaat het gebouw, waarbij je controleert dat de deur in het slot valt. Na 20 seconden zal dan het alarm worden ingeschakeld in Alle ruimtes en is het gebouw volledig beveiligd.
 5. Gaat er iets mis om de een of andere reden en gaat het alarm af, haal je pasje door de lezer bij de kantine- of buitendeur. Hierdoor zal het alarmsignaal gestopt worden.
 6. Bij eventuele vragen, bel Mart Verheijen op 06-22184904; misschien kan hij je helpen.  

Voor wat betreft het beheer van de kantine:

Als je de kantine opent met het pasje, registreert het toegangssysteem automatisch jouw naam. Als jij de kantine opent, neem je de verantwoordelijkheid over de kantine en vragen we je om als een goede ‘huisvader’/ ‘huismoeder’ om te gaan met onze spullen en de kantine netjes achter te laten voor jouw vertrek. Dit betekent dat wij jou het volgende vragen:

 1. Dranken (warm/koud) en etenswaren (chips/snoepgoed) te betalen via pin of consumptiekaart.
 2. Géén gebruik te maken van de keuken en ook niet van de frituurpan, ook niet tijdens reguliere activiteiten (husselavond).
 3. De bar met aan- en toebehoren schoon te maken na gebruik.
 4. Barkrukken op nette manier aan de bar en statafels terug te zetten.
 5. Tafels (schoongemaakt) en stoelen netjes bij elkaar te plaatsen, zowel in de kantine als op het terras.
 6. Als jij als laatste weggaat: het paviljoen correct af te sluiten en op alarm te zetten conform de procedure hierboven beschreven.
  Als jij NIET als laatste weggaat: jouw verantwoordelijkheid over te dragen aan iemand anders, die dit accepteert door zijn/haar eigen pasje door de lezer aan de toegangsdeur tot de kantine.
 7. Bij eventuele vragen, neem contact op met de HAC via [email protected]  

Tot zover deze update over het gebruik van het toegangssysteem en kantine. Tot slot nog een opmerking betreffende betaling. Per 1 januari zullen wij afstappen van het contant betalen en is in onze kantine alleen nog maar betaling via pin mogelijk. Consumptiekaarten blijven natuurlijk wel in gebruik en zijn via betaling via pin aan te schaffen.

Met vriendelijke groet, Bestuur TC Weert-Oost

Nieuwscategorieën